ÖRKÉNY SZÍNHÁZ
Online jegy vásárlás
2018 TAVASZI ISZAP - 'KIRÁLY-ISKOLA' - díjazott művek

A 2018-as TAVASZI ISZAP pályázatra jobbnál jobb pályázatok érkeztek. A zsűri nagy örömmel olvasta a témát kihívásnak tekintő diákok izgalmas gondolatait, amelyek között meggyőző érvelések születtek mind a támogató, mind pedig az ellenző oldalon. A tanterv-kidolgozók munkái ugyancsak azt bizonyították, hogy a diákságot érdemes lenne bevonni az iskolarendszer alakításával kapcsolatos folyamatokba…


A feladat:

’KIRÁLY-ISKOLA’


kiraly meztelen 2


„- Tudod te, hogy Napóleon egy király-iskolát akart alapítani? - Igen, az okos lett volna. - Ott csak olyan fiúk tanultak volna, akikre trón várt. Nagyon érdekes volt a tanterve. Semmi részletezés. Nagy általánosságok, tájékozottság. Semmi teória, csupa praxis. Én ezt az ideát zseniálisnak találom: iskola, amelyből uralkodói diplomával távozik az ember. Mi?”Molnár Ferenc A hattyú, részlet

TÉTELMONDAT: A politikai vezetőknek, a hatalom gyakorlóinak speciális ismereteket és képességeket kell szerezniük ahhoz, hogy sikeresen töltsék be szerepüket a társadalomban, ezért – új, modern megnevezéssel, átalakított szerepfelfogással – indokolt a ’király-iskola’ szorgalmazása. 

FOGLALJ ÁLLÁST, ÉS VÁLASSZ AZ ALÁBBI FELADATOK KÖZÜL!
 • TÁMOGATÓ: Írj egy oldalas érvelést a fenti tételmondat mellett!
 • ELLENZŐ: Írj egy oldalas érvelést a fenti tételmondat ellen!
 • KIDOLGOZÓ: Dolgozd ki a ’király-iskola’ vázlatos tervezetét! Nevezd el az iskolát, mutasd be táblázatos formában a tanmenetet korosztályra, tantárgyakra, gyakorlati képzésre lebontva. Határozd meg röviden a kimeneti vizsgák követelményeit!
1. helyezett: Nagy Benedek 
(tanára: Tara Andrea)


A történelem folyója az egyetlen, amin révbe érésük után a hajók azonnal a forrásnál teremnek. Ahogy a part menti halászok újra meg újra láthatják a szép és ronda hajókat, úgy jelennek meg erkölcsös, nagy vezetők, béketeremtők, de úgy törnek hatalomra véreskezű diktátorok, felelőtlen irányítók egyaránt. Az emberi nem vitathatatlan érdeke az utóbbiak elkerülése, hogy a történelem katasztrófái ne ismételjék meg önmagukat, hogy a halászok szépeket lássanak ronda hajók helyett.

Ha célunk meggyógyítani egy beteg embert, különösebb indoklás nélkül állíthatom, orvost hívunk, nem sarlatánt. Egy tanult, alkalmasságáról tanúbizonyságot tett embert. Ha házat építünk, hasonlóképpen, egy kvalifikációval bíró szakembert keresünk meg. Nehezebb dolgunk van, ha nem egy élesen körülhatárolható feladat elvégzésére keresünk embert. Egy közösség, egy ország, egy nemzet vezetője sok mindenhez kell, hogy értsen, csak épp egy dolgot nem várunk el tőle: vezetői kvalifikációt. Míg az orvos egy ember életéért felel, a vezetőknek milliókért kell felelősséget vállalnia.Szomorú, hogy amit lokálisan magától értetődő módon teszünk, azt globálisan nem, de ennek sajnos évezredes hagyománya van.Már az ókori görögöknél is megfogalmazta a vezetők kvalifikációjára való igényt Platón, mikor is évtizedeket tanult filozófus-királyokra bízta volna a városállamok vezetését.  Elkeserítő, de a mindenkori filozófia egyik legnagyobb gondolkodójának észrevétele nem lett több észrevételnél. A magyar történelem is példázza milyen szokatlan, ha egy vezető, jelen esetben uralkodó művelt, tanult ember: Könyves Kálmán ragadványneve tesz erről tanúbizonyságot.Pedig az oktatás középponti szerepet lát el minden szakmában. Egy komplex betegség gyógyításához alapos tudásra van szüksége az orvosoknak, melyre évek tanulása során tesznek szert. Egy kuruzsló a vak szerencse folytán sikeresen gyógyíthat ki valakit fájdalmából, de egy tanult orvos nagyobb valószínűséggel, gyakrabban teszi ugyanezt. A jó szándék nem elég, tudás, lehetőség szerint tapasztalat szükséges a dolgok helyes működtetéséhez. Bármilyen nemes intenció vezérelhet egy vezetőt, ha nem tudja, hogyan kell cselekednie. A tanulás folyamata, a vizsgákon való megfelelés az, ami megakadályozza, hogy sebész legyen egy reumás orvosból. Politikai vezetőink azonban élesben vizsgáznak: mintha egy orvostanhallgató műtét során ismerkedne meg az emberi szervezet felépítésével.A felsorolt példákon keresztül mindenki számára világos kell, hogy legyen, vezetőinkbe felelőtlenül nagy bizalmat fektetünk, anélkül, hogy teszt elé állítanánk őket. A vezetők személye döntő fontosságú. India békés forradalmát épp úgy tartotta egyben Gandhi személye, ahogy a bolsevik terror vasöklét Sztálin.
Mindannyiunk érdeke, hogy mind erkölcseiben, mind tudásában, rátermettségében megfelelő, felelős vezetőink legyenek. És ahogy lehet szerencsés és jó gyógyító érzékkel megáldott kuruzslónak nagy híre, úgy vannak tehetséges politikusok, voltak tehetséges uralkodók is, a rosszak száma azonban jelentőségteljesen csökkent volna, és csökkenne, ha létezett volna, illetve létezne egy vezetőket oktató intézmény.
Tanuljanak hát a jövőben közéleti pályára készülők történelmet, filozófiát, szociológiát, közgazdaságtant, matematikát, hogy felkészültek legyenek… De ha mindent nem is, végezzenek király-iskolát.
2. helyezett: Szigetvári Zsófia Petra (ELTE Trefort Á. Gimnázium, tanára: Füzik Mira)

             
„KIRÁLY-ISKOLA”

              A királyi családoknak ugyanolyan mindennapi problémákkal kell megküzdeniük, mint az alattvalóiknak, ráadásul az uralkodónak sok más gondja is akad. Sosem tévedhet, mert ha ez bekövetkezik, annak sokkal súlyosabb következményei lesznek, a rossz döntés áldozattal jár, ráadásul a beléje vetett bizalom is elveszik. Kifogástalan precizitással megoldani minden gondot, ez lehetetlen, hiszen mindenki követhet el hibát, mondják, azonban elvárják az ország kormányzójától, hogy Istenhez hasonlóan, mindent látó és tökéletes legyen. A legtöbb emberben még annyi bátorság sincs, hogy felvállalja véleményét egy nagyobb közönség előtt, nemhogy egy egész országot irányítani tudna! Könnyű a háttérből szidni az épp hatalmon lévőt, ha azonban cselekvésre kerül a sor, mindenki hallgat.              

Nem mindenki alkalmas arra, hogy király legyen. Szüksége van néhány olyan „képességre”, ami nélkül senkiből sem lenne kiváló vezető. Ilyen tulajdonság például a racionalitás, vagy, hogy tudjon valaki hideg fejjel gondolkodni, még a zavaros időkben is. Ezek azok, amiket egy iskolában nem lehet „bemagolni”, nem matekegyenletek. A problémához kell viszonyítani a megoldást, nem pedig fordítva. Persze a tájékozottság is nagyon fontos, hogy az uralkodó tisztában legyen az aktuálpolitikával, az országa bevételeivel, és kiadásaival, mennyit lehet keresni egy nap alatt a részvénypiacon, milyen illegális kaszinó működik a főutca sarkán, mikor halt meg Petőfi, A Toldi hány versszakból áll, és még sorolhatnám. Igen-igen ez mind-mind elengedhetetlen, és ezt tanulás nélkül az ember sosem értené meg, és az utcaseprő számára ezek semmitmondó tételmondatok, és nem is gondol bele, hogy ma ki vagy kik irányítják a világot. De ez az egész nem ér semmit, ha a királylánynak vagy a királyfinak nincsen meg hozzá a megfelelő adottsága. Hiába tudja valaki kívülről Amerika eddigi összes elnökét, ha boltban nem tud kérni egy kiflit, az emberek személyes tapasztalataik útján, vagyis ez alapján fognak ítéletet mondani felette. A szorgalom és a tanulás nem fog egyik napról a másikra más embert faragni belőled. Ha hiányzik valami belülről, azt csak elfedni tudod, betölteni az űrt, csak egy csillaggal lehet, és az nem a méhek beporzása lesz.              

A királyok és utódaik már így is eléggé el vannak szigetelve a többi embertől, nem kell ezt a falat még magasabbra húzni köztük (valaki vitatkozna velem). Ha fiatalon bezárnánk őket egy óriási szürke tömbbe, a látókörük még tovább szűkülne, és az egész „népet” egy akváriumon keresztül néznék, mérlegelnének, és érzelmek nélkül hoznának döntéseket. Sosem tudnák meg, milyen érzés egész éjjel fent lenni, kibeszélni mindent és mindenkit, milyen csalódni a másikban, milyen teli szájjal nevetni egy viccen, ezek olyan meghatározó emlékek, amik befolyásolják, milyen felnőttekké válunk, és mit fogunk továbbadni a gyerekeinknek. Senki sem lesz jobb ember, ha egész életében nem szegett meg egy szabályt sem. A legtöbb filmben, amit láttam uralkodócsaládok életéről, azokban a fiatal királycsemeték egytől-egyig szabadok akartak lenni, meg szerettek volna ismerkedni a közemberek világával.              

Véleményem szerint a király-iskola ötlete teljesen felesleges, és csak még jobban elzárná a diákjait a külvilágtól. Ennél sokkal fontosabb, hogy ők maguk tapasztalják meg, milyen az élet odakinn, és nekik is joguk van megismerni a nagyvilágot, csak úgy, mint minden más gyermeknek.


KIRÁLY-ISKOLAJELENTKEZÉS: Ahhoz, hogy ebbe az iskolába járhass, kérlek, töltsd ki rövid jelentkezési lapunkat! A kérdéseket pontosan, figyelmesen olvasd el, a végén mérlegelj, valóban ezt az életet választod magadnak? Amennyiben bedobod a titkárságon található dobozba ezt az űrlapot, elfogadod az intézmény házirendjét, és mindenben együttműködsz a vezetőséggel! Fontos tudnivalók:

 • A jelentkezési lapra írd rá a TELJES neved, születési dátumodat, pontos lakcímed (házszám, utca)
 • A kérdésekre nincs megszabva hány mondatban kell válaszolnod, annyit írj le, amennyit jónak gondolsz!
 • A beadás utáni legkésőbb két héttel egy levelet fogunk küldeni számodra. Ebben rögzítjük, hogy a szóbeli meghallgatásra eljöhetsz-e, ha igen, mikor és mit hozz magaddal (pl.: kedvenc könyved hozd el stb.)
 • Ha időközben meggondoltad magad, és mégsem szeretnél a diákunk lenni, az alábbi e-mail címre küldd el leveled: királyiskola@king.com.
 • Amennyiben kérdésed lenne valamivel kapcsolatban, a fenti e-mail címre küldd el, egy vagy két nap múlva választ fogsz rá kapni!
 • A király-iskola egy lehetőség, hogy segítsen az ifjú hercegeknek és hercegnőknek, hogy majd trónra lépésükkör magabiztosabban kezdjenek az uralkodáshoz. Ne akadályozd a többieket a tanulásban, ha valamelyik tanítási módszerrel nem értesz egyet, fordulj az igazgatóhelyetteshez.
 • Bárki bármikor csatlakozhat egy-egy osztályhoz, akár évközben is!
 • Iskolánkban nem tűrünk el semmiféle bántalmazást, ha ez mégis bekövetkezik, a növendéket sajnos el kell, hogy tanácsoljuk, hiába jók a tanulmányi eredményei!

Köszönjük, hogy végig olvastad rövid tájékoztatónkat!

 1. kérdés: Mi a kedvenc tantárgyad és miért? (többet is írhatsz!)
 1. kérdés: Válaszd ki a kedvenc uralkodód, és írd le miért ő a tökéletes király/királynő?

       Ha nincs ilyen, csak jellemzed a számodra tökéletes vezetőt!

 1. kérdés: Mit gondolsz, egy királynak tökéletesnek kell lennie? (válaszodat indokold!)
 1. kérdés: Inkább a gyakorlati ismeretek, vagy az elméleti kérdések érdekelnek jobban, miért?
 1. kérdés: Szerettél volna egy átlagos iskolába járni, átlagos osztálytársakkal?
 1. kérdés: Miért szeretnél ebbe az iskolába járni?

                                                         Köszönjük, hogy kitöltötted a jelentkezési lapunkat!Az iskola vezetősége


TANMENET

tantárgyak 13-14 éves diákok 15-16 éves diákok 17-18 éves diákok
földrajz A térkép:→ makett készítése egy adott területről (csoportmunka)→prezentáció:●      egy országrész bemutatása●      milyen adottságai vannak a területnek●      pozitív és negatív tulajdonságai●      domborzata, fekvése→túratérkép rajzolás●      páros, vagy egyéni munka●      túrázás közben az útvonalról pontos rajz készítése●      jelölések, szimbólumok Gazdaság→felmérés készítése:●      környező országok helyzete●      vélemény írása●      lemaradás mértéke más országokhoz képest→ prezentáció: ●      ideális ország●      vezető, kereskedelme, turizmusa, lakosainak száma●      kül- és belpolitikája Ország gazdasága, helyzete→ összegzés:●      az ország helyzete●      modernizálás●      javaslatok a gazdaságunk fellendítésére→ kiselőadás:●      „Életünk meghatározó elemei”●      mi kell mai a megélhetéshez→prezentáció:●      mottó: A részvénypiac veszélyei●      Éljen vagy vesszen a Wall-street?
matematika →prezentáció: ●      felmérés készítése●      mottó: Mi a véleménye a közembereknek a király-iskoláról?●      interjú készítése az átlagemberekkel●      összegzés, adatok feldolgozása●      előadás → csoportmunka:●      mottó: A matematika hősei●      csoportok kapnak 1-1 matematikust, az ő életüket kell bemutatniuk, kb. 5 percben●      munkásságuk, érdemeik → prezentáció:●      A Geometria rejtelmei●      építészet, és más művészetek kapcsolata a geometriával→ Logika, vagy szerencse?●      kaszinók, kártyajáték●      egy matematikus mindent megnyerni●      rábízhatjuk magunkat a számokra? → Kódfejtés●      képes felvenni a versenyt az emberi agy egy gép ellen?●      van olyan kód, ami feltörhetetlen?●      legismertebb kódfejtők●      munka vagy szenvedély?→Egyenletek és nehézségek (csoportmunka)●      mindig a matek a titok nyitja?●      a világ megértéséhez elég egy egyenlet?
Irodalom → felolvasói est:●      a diákok legjobban sikerült műveit elszavalják●      a legjobban sikerült írás szerzője jutalmat kap●      a diákok szavazatai alapján kerül ki a győztes→ plakát készítése:●      kötelező olvasmány számonkérése után a diákok csoportokban mutatják be, mit jelentett számukra a könyv (tetszett nekik, nem tetszett, érdekességek stb.)→ egy olvasott vers/próza szereplőjéről írni (pl. motivációi, gondolatai), majd ezt előadni a diákoknak→ prezentáció:●      film/színdarab megnézése után, arról egy vélemény írása●      mi volt a mondanivalója, tudott-e a diák azonosulni valamelyik szereplővel?●      tanulság(?) → felolvasói est:●      a diákok legjobban sikerült műveit elszavalják●      a legjobban sikerült írás szerzője jutalmat kapa diákok szavazatai alapján kerül ki a győztes→ drámaírás●      rövid jelenetek írása, majd előadása●      dramaturgia, színjátszás és rendezés gyakorlása●      nehézségek, észrevételek→ beszédtechnika●      kapott, ismeretlen szöveg felolvasása●      hangsúly, érthető olvasás, hadarás más problémák kiküszöbölése→VITA●      Hamlet őrült, vagy csak jól tetteti azt?●      két csoport, és a bírók●      vélemény elmondása, érvelés → dráma nap:●      a diákok darabjaikat játsszák el!●      a belépés ingyenes●      hozzáértő zsűri→ kisfilm forgatása●      csoportmunka●      a király-iskoláról egy rövid, max. 5 perces videó készítése●      a diákoknak mi a véleménye●      interjúk más tanulókkal, tanárokkal●      a diákok és tanárok szavazhatnak a legjobbra, amit az évzárón meg is mutatnak→ szónoklat írása●      rövidebb, hosszabb mű írása, amit a tanuló trónra lépésekor mondana●      felolvasás, kritika megfogalmazása
Történelem →múzeumlátogatás●      kvíz kitöltése●      páros munka→ókori újságcikk készítése●      csoportmunka●      10-12 oldalas újság szerkesztése●      hadviselés/művészetek/színház●      érdekességek a görögökkel, vagy a rómaiakkal kapcsolatban → prezentáció:●      Napóleon hódításai●      Milyen területeket szerzett meg, és hogyan?●      példakép, vagy egy kis „mitugrász”?→ családfa kutatás:●      családfa készítése●      ősök nevei, foglalkozásai →VITA:●      II. világháború: Churchill merész húzása●      neki köszönhetik a Szövetségesek a győzelmet?●      volt más választása?●      a tárgyalás jobb megoldás lett volna?
Kémia →KÍSÉRLETEZÉS●      tapasztalatok, magyarázatok leírása●      év végén önállóan bemutatása az elvégzett kísérleteknek KÍSÉRLETEZÉS:●      Tudományos hét: az iskolában a kijelölt tanulók kísérleteket mutatnak be KÍSÉRLETEZÉS:●      vázlat készítése●      kísérlet elkészítésének lépéseinek leírása
Fizika → „Egy perces néma csend a fizika nagysága előtt!”●      rövid ismertető a legfontosabb felfedezésekről●      érdekességek●      egyszerű elméletek, és bizonyításaik→ Kísérletek●      ingamozgás, Galilei-lejtő → „A fizikusok”●      alaptalanak az előítéletek?●      minden fizikus különc?●      híres tudósok, és a furcsa szokásaik→ kiselőadás:●      Én és a világegyetem●      valaha fel fogjuk fedezni? HELYETTE: TÁRSADALOMISMERET→prezentáció:●      közemberekkel készített interjúk●      véleményük a mostani gazdasági helyzetről●      egy változtatás segíteni nekik vagy rontana a helyzeten?
Testnevelés → lányok: ●      kosárlabda (fektetett dobás)●      röplabda (kosárérintés, alkarérintés, alsó egyenes nyitás)●      talajtorna (gurulóátfordulás, zsugorfejállás, tarkóállás, szekrényugrás)●      kötélmászás●      kislabdahajítás→ fiúk:●      talajtorna (gurulóátfordulás, zsugorfejállás, tarkóállás)●      kötélmászás●      kislabdahajítás●      kosárlabda (fektetett dobás)●      labdarúgás TECHNIKA!Választható kézműves munkák:●      agyagozás●      asztalosság●      könyvnyomtatás●      sütés, főzés●      kötés, varrás KÖZMUNKA!Választható munkák:●      recepciós●      eladó●      cukrász●      raktáros●      kellékes●      cipész
Idegennyelv → kiselőadás:●      egy választott ünnep bemutatása●      választékos szóhasználat●      szókincs bővítése→idegennyelven film megnézése●      vélemény írása●      tetszett/nem tetszett, indoklással együtt →csoportmunka:●      Környezetünk és annak pusztulása●      plakát készítése→ idegennyelven könyv olvasása●      ajánló írása hozzá, miért olvasd el ezt a művet? →cserediákok érkezése●      iskola bemutatása nekik, elszállásolás
Informatika →Word és az Excel →képszerkesztés, programozás →videószerkesztés, vágás, stb.KIMENETI VIZSGÁK:
Minden hónap végén, minden tantárgyból van egy nagydolgozat, mind elmélet, mind gyakorlat lesz benne. Erre a diákok nem jegyeket, hanem pontokat kapnak, a maximális pontszám 50. A tanárok figyelembe veszik az esetleges hiányzásokat, illetve, azt is, hogy egy-egy diák milyen „beállítottságú”, melyek azok a tantárgyak, amelyekből kimagaslóan teljesít, és melyekben, amikben nem annyira jó, ilyenkor felajánlják segítségüket, megbeszélnek vele egy időpontot, amikor is átveszik az eddig tanultakat.  A pontokat minden negyedik számonkérés után egyeztetik, ha nagy a különbség két teljesítmény között, akkor behívják a diákot, és megbeszélik az okát. Év végére a tanulóknak minimum 400 pontot kell összegyűjteniük. Pontokat nem csak a hónap végi vizsgákon, hanem akár egy-egy versenyen elért kiváló eredményért is kaphatnak, ugyanígy levonhatnak pontokat rongálásért, vagy neveletlen viselkedésért is. Aki eléri ezt a pontszámot, azt szeretettel várjuk a következő évben is, aki azonban ezt nem tudja teljesíteni, sajnos nem fog jövőre ebbe az iskolába járni.Bárki mondhatja, hogy a következő évtől nem akar az osztály tagja lenni, ezt azonban időben, még az évzáró ünnepség előtt kell közölnie az igazgatóhelyettessel.


3. helyezett: Rádi Rebeka (II. Rákóczi Gimnázium, tanára: Szabó Emese)

A POLITIKUSKÉPZÉS LÉTJOGOSULTSÁGA

   A mostani politikai helyzet mellett nehéz objektíven hozzáállni ehhez a témához, és nehéz érvelni bármelyik álláspont mellett, mivel amint tudjuk, minden éremnek két oldala van. Mégis a köztudatban él az a mondás, hogy „gyakorlat teszi a mestert”, ennek pedig igazat kell adnunk.   

Egy politikai iskola bevezetése valószínűleg sok nehézséggel járna, kezdve azzal, hogyan válogatnánk ki, kiből legyen politikus? Anyagi vagy társadalmi helyzet alapján? Az alapján, hogy az óvodában melyik gyerek az, aki szemrebbenés nélkül állítja, hogy még csak egy adagot evett, miközben a harmadikért áll sorba?   

A politikai érzék nem tanítható, ahogy az empátia és a tisztesség sem. Abban viszont egyetérthetünk, hogy a tapasztalat sokat nyom a latban. Tapasztalat nélkül nem irányíthat valaki egy országot, csak mert tehetséges; és egy tapasztalt politikus sem boldogulhat rátermettség nélkül. Az úgynevezett „király iskoláknak” valahol a felsőoktatásban lenne a helyük. Nagyjából 18 éves korban kellene elkezdeniük a diákoknak, amikorra a személyiség nagyrészt kialakult, és megérett arra, hogy megértse azt a szót, felelősség. (Mert az anyagi javakon kívül mivel jár még a politikusi létforma? Felelősség vállalással. Ez az, ami manapság talán hiányzik az itthoni politikából.) A kérdés tehát az: miben különbözne ez az oktatási forma az egyetemtől és munkatapasztalattól?   

Az oktatásunkat elnézve azonban nem sokra mennénk a speciális iskolákkal, hacsak nem kis diktátorok képzése a cél. Mindemellett az ország gazdasági helyzetéből adódóan, el kell gondolkodnunk azon, hogy mire szeretnénk fordítani a meglévő, csekély tartalékunkat.   

Az oktatás reformjára, amire elég nagy szükség lenne, vagy talán a kórházak fejlesztésére?          

Hogyan nevelhetnénk a jövő generációját arra, hogy megtanulja irányítani az országot, amikor tizennyolc évesen egy csekket sem tudnak befizetni? Hogyan várhatnánk el, hogy gyakorlatot szerezzenek, amikor több év munkában szerzett tapasztalat nélkül az ember nem kaphat egy valamirevaló állást sem?   

Ami ennél is fontosabb, hogy gyakran félreismerjük az embereket. Nézzük meg Churchill példáját! Ki gondolta volna, hogy egy arrogáns, figyelemzavaros, beszédhibás alak lesz a II. világháború sorsfordítója, akit senki nem akart hatalomra segíteni, és kényszermegoldásnak tekintettek. Ki hitte volna, hogy ő lesz Anglia egyik legkiemelkedőbb politikusa? Ezek alapján mi hogyan ítélhetnénk meg, hogy kiből lesz jó vezető? A siker egyetlen hiteles mércéje talán csak a tettek megítélése lenne, de az már kicsit késő…   

Tudomásom szerint senki sem született még a jövőbe látás képességével, így azt sem tudhatjuk, mivé érik egy gyermek, milyen tulajdonságai kerülnek majd előtérbe, ha felnő. Azt sem tudjuk megjósolni, mennyire lesz okos vagy talpraesett. Manapság, amikor a laposföld hívők száma naponta hatványozódik, már abban sem lehetünk biztosak, hogy az emberiség jó irányba tart. A hatalom ennél sokkal bonyolultabb változásokat idéz elő. Kétélű és veszélyes, így képes az embereket teljesen kifordítani önmagukból. Létezhet egyáltalán valamilyen teszt, amivel kiválogathatjuk a megfelelő alanyokat? Sok ember életét megkönnyítené a válasz erre a kérdésre, de ez a képlet túl bonyolult ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni.   

Véleményem szerint nem elitista iskolákban kellene a jövő politikusait kinevelni, hanem a jövő társadalmát érzékenyíteni, felelősségteljes, széles látókörű, nyitott emberekké formálni. Közhelyes, de igaz, hogy meg kellene próbálni a világot egy kicsit jobb hellyé tenni. Hiába a megfelelő neveltetés és iskolázottság, az emberek változnak a környezettel együtt, ezt pedig nem tudjuk befolyásolni. Azt szokták mondani, a zsenit és a pszichopatát csak egy hajszál választja el egymástól, mi átlagemberek pedig hogyan döntjük el, kivel állunk szemben?      

Összefoglalva, nehéz úgy érvelni bármelyik oldal mellett, hogy ne essünk át a ló túloldalára, akárcsak a hatalom esetében. Mégis amondó vagyok, hogy a hatalmat nem iskolákban kellene tanítani.   

A XXI. század az esélyegyenlőség korszaka, így nemes egyszerűséggel idejét múlt lenne egy ilyen iskola felállítása. Az irány ennek pont az ellenkezője kellene hogy legyen. Bebizonyítani, hogy nem számít, ki, honnan jön, csak az, hogy merre tart. Az oktatás reformjának lényege az lenne, hogy felismerjük a tehetségeket minden területen, kiemeljük őket, és lehetőséget biztosítsunk arra, hogy az adott témakörben minél nagyobb tudásra tegyenek szert, és maradandót alkothassanak. A jövő politikusai tehát inkább hozzáértő, az ország jövőjét szem előtt tartó, a köz érdekét a sajátjuk elé helyező, felelősségteljes szakemberek legyenek; akárcsak a XIX. század kiemelkedő hazaépítő nagyjai. Széchenyi és korának más híres politikusai sem azért ültek a bársonyszékbe, hogy hatalomhoz jussanak, hanem azért, hogy a hazájukért tehessenek valamit.   

Remélem, ez a szellemiség hamarosan visszatér.


A színházi zsűri szavazásán a következő szövegek kerültek még a legjobbak közé:

 • Vincze Mátyás (tanára: Kolozsi Orsolya)

TÖBB EZ, MINT EGY TANTÁRGY

„Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, a világ meg fogja ismerni a békét.” (Jimi Hendrix)              

Legyenek jó politikusaink. Szükségünk van jó politikusokra. Jókra, akikre számíthatunk, ha a kölcsönös segítségnyújtásról, az egymás iránt érzett felelősségtudatunkról, az emberek életének jobbá tételéről van szó. Ehhez azonban nem az úgynevezett „király-iskola” vezet el. Az, hogy nem a „király-iskolában” kell elképzelni a leendő politikusok nevelését, képzését, még nem jelenti azt, hogy ne lenne szükségük iskolára. Csakhogy ilyen iskola már van, sőt mindegyik magyarországi iskola az. Tizenkét év a magyar oktatási rendszerben bőven elegendő idő arra, hogy eldőljön; kik azok, akik látva az igazságtalanságokat, az iskolai ügyek menetét, a hatalom olykori túllengését, a diákok problémáit, azt mondják; ez így nincs rendben, ez ellen, a társaim érdekében fel kell lépni. Ők értik és érzik, mi a politika valódi lényege.             

Nincs is talán a politikánál összetettebb, bonyolultabb, szerteágazóbb, no, és persze szebb dolog a világon. Alapvetés tehát, hogy egy sikeres politikai vezetőnek egyszerre kell több fontos és elengedhetetlen tudással, tulajdonsággal rendelkeznie. Annak érdekében, hogy a társadalom számára valóban hasznos munkát legyen képes végezni egy politikus, egyszerre kell talpraesettnek, bátornak, tájékozottnak, szakszerűnek, karizmatikusnak, határozottnak lennie, közben ügyelve a gyakorlati dolgokra is; nem árt a jó retorikai képesség, az előnyös megjelenés és a szervezőképesség sem. Kézenfekvő ötlet volna tehát a Napoleon által javallott „Király-iskola” létrehozása, ahol a tanévek során politikai szakértők, társadalomtudósok és sokat látott politikusok mantrázzák az ifjú politikuspalántáknak, milyen képességek repítették őket a politika csúcsára, mi mindenen mentek át ahhoz, hogy most ők legyenek A Politikusok. Ezzel azonban pont azt vennénk ki a politikából, ami a lényegét kellene, hogy adja; a szeretetet, az emberiességbe vetett bizalmat, a hitet, a meggyőződést, az egymás iránt érzett felelősségtudatot, az értelem, az igazság és a szeretet hatalmát. Tehát, bár elengedhetetlen az alapvető vezetői, politikusi dolgok megtanulása, közel sem elégséges.             

A pályázat szövege szerint miután a király-iskola diákjai elvégzik az iskolát, megkapják ”uralkodói diplomájukat”, amely – biztos vagyok benne, hiszen a XXI. században ez könnyen kivitelezhető – kifogástalanul igazolja, hogy mindent megtanultak, amit a szakmáról tudni lehet.             

Ezzel azonban több probléma is van. Egyrészt amennyiben az állam kezében lenne a „király-iskola” irányítása, a kevésbé demokratikusan működő országok esetében könnyen elképzelhető, hogy egy idő után az aktuális kormány venné át a „király-iskola” ügyeinek intézését. Innentől kezdve értelmetlenné válna a projekt, hiszen az iskola többé már nem valódi, pártoktól független politikusokat (akik persze később lehetnének párttagok, most csupán az oktatásuk függetlenségéről szólok), hanem a kormánypárthoz hű embereket nevelne.             

Másrészt nagyon sok politikával kapcsolatos dolgot feltehetően nem is másoktól lehet megtanulni, még akkor sem, ha az oktatók nagyon jártasak a politikában. Ezzel szemben sokkal hasznosabb tudáshoz jut az ember, ha a tudnivalókat saját magának kell megtapasztania, amikor már aktívan, komolyabban foglalkozik a politikával, és akkor is, amikor már politikus. Egy kicsit olyannak tűnik a „király-iskola” terve, mintha egy négyéves gyereknek tankönyvek és előadások segítségével akarnák megtanítani a biciklizést.             

Nem beszélve arról, hogy nem lenne elhanyagolható azon diákok száma sem, akik csupán azért jelentkeznének a „király-iskolába”, mert képességet éreznek magukban arra, hogy maximálisan (dicséretes ötösre) megtanulják a politika nevű tantárgyat. A hatalom komoly hívószó lehet az ilyen emberek számára, akiknek csupán a hatalommal járó javak számítanak, nem célszerű tehát segíteni a hataloméhes embereket azzal, hogy egy megtanulható tantárggyá züllesztjük a politikát. Sokan úgy tekintenének a politikára, amit bármely szorgalmas diák meg tud tanulni, és amelyben sikerrel tud járni, ha van egy kicsi affinitása az egészhez.             

Pedig a politika sokkal több egy megtanulható tantárgynál. Ha elfogadjuk, hogy egy tantárgyat azért tanulunk, mert az érinti az emberek életét valamilyen szinten, akkor mondhatnám; az összes tantárgy egy kicsit politika is. Ha az emberek életéről szó, akkor jó. Felmerül a kérdés: vajon a „király-iskolában”, vagy egy átlag magyar iskolában találkozhat egy leendő vezető az emberek mindennapi problémáival, helyzetével? A politika fortélyát és romantikáját tehát nem a tankönyvekben, hanem az iskola falai között kell keresni. Akik tankönyvekből képesek csak politikai karrierjüket építeni, úgy, hogy nincs mögöttük személyes meggyőződés, hit, hogy, amit tesznek az az emberek javára válik, nem lesznek jó vezetők. Kell egyfajta belső nyomás, ihlet és motiváció minden politikusnak, mert ez adja meg azt a többletet, ami ahhoz szükséges, hogy soha ne legyen szem elől tévesztve az, miért is dolgoznak. Az emberekért. Mi más adhatná meg jobban ezt a motivációt egy latens politikusnak, mint a magyar oktatási rendszerben eltöltött tizenkét év?             

Rettenetesen nehéz megfogni, mi is az a politika. Mert bár léteznek különféle meghatározások, mégis szinten minden egyes ember egy picit másként tekint rá. Ezzel nincs is semmi baj, ahány ember, annyi vélemény. Azonban hiszem azt, hogy mégis van valami szintén megfoghatatlan dolog, ami közös, ami minden ember fejében, de ha nem is ott, a lelke mélyén biztosan megfogalmazódik, amikor véleményt formál a politikáról. Hiszem azt, hogy azért legbelül mindenki érzi, hogy a közügyekkel alapvetően azért érdemes foglalkozni, és akkor érdemes politikusnak lenni, ha nem hagyja nyugodni az embert a vágy, hogy kitalálja és megvitassa másokkal, hogyan tudná jobbá, élhetőbbé tenni az országot, ahol él és, amit szeret. Mindezt rengeteg hittel, meggyőződéssel és kitartással. Mert anélkül nem megy - járjon bármilyen szuper „király-iskolába” az ember.
 • Cservák Zoltán, Filep Noémi, Knittel Bettina, Murzsa Bianka (Leövey Klára Gimnázium, tanáruk: Szabó Ágnes)

 KIRÁLY-ISKOLA

Háttér

A mi iskolánk célja, hogy a jövő nemzedéke megfelelő oktatásban részesedjen, politikai vezetőink pedig a társadalom javára képesek legyenek a legjobb döntéseket meghozni. Rendszerünk nem a köznép ellen irányul, pusztán csak a legkiválóbb uralkodókat és politikusokat próbáljuk felnevelni a szokványostól eltérő, hatásosabb módon. Mindeközben igyekszünk megőrizni a gyermekek szabadságát, személyiségüket és természetesen a gyermekkorukat.

Az eddigi oktatási rendszerhez képest a miénk sokkal elfogadóbb és könnyebben emészthető. A technológiai újításokat teljes mértékben kihasználjuk, 2080-hoz illően. A bejutás zökkenőmentesen zajlik: a gyerekek egy vizsgálaton vesznek részt, melyben az agyi kapacitásukat teszteljük. A kiemelkedő szinten állók címére egy díszített, iskolánk pecsétjével lezárt levelet küldünk, melyben az iskolánkba való felvételt kérvényezzük. Többé már nem a gyermekeknek kell jelentkezni, legalábbis a mi iskolánk esetében. A kiválasztott gyerekek szülei megkönnyebbülhetnek, utódjuk jövője már biztosnak látszik. A mérést a világ minden táján elvégzik, így bárki képes pályázni az iskolába, de a királyi leszármazottakat vagy azokat, akiknek a szülei sikeres politikai múlttal rendelkeznek, előnyben részesítjük.

Iskolánk alapítása a Királyi Tanács javaslatára történt, amely biztosítani kívánta a jólétet népük és unokáik számára. Iskolánk diákjai kormányzásuk lejárta után szintén a tanács tagjává válhatnak, ha továbbra is részt kívánnak venni a politikai életben.

A Demokrata Gyűlés sokáig ellenezte a rendszerünket, mert úgy vélték, visszatérünk a középkori feudális gyökerekhez, de miután elindítottuk a gyakorlati és elméleti politika szekciót, lenyugodtak a kedélyek. Ezzel a szakkal a demokratikus, állami beállítottságú országoknak kedvezünk, ahol a nép szavazások során választhat diákjaink közül. Itt iskolánk célja csupán az, hogy a megfelelő ismeretekkel rendelkező vezetőt biztosítsa a társadalom számára, megelőzve az esetleges csalást és korrupciót, mely súlyos problémáként lépett fel az előző társadalmi berendezkedésben.


Felépítés

Iskolánk háromszor négyéves képzést biztosít, vagyis magába foglalja az általános és középiskolát, pusztán összerántva, és sokkal kényelmesebben elosztva a tananyagot. A gyerekek az iskolát 6 évesen kezdik el. Hattól tízéves korig leginkább az általános ismeretek elsajátítására, mint az írás, olvasás, matematikai alapok, hobbik, sportok és szabadidős tevékenységek végzésére buzdítjuk a gyermekeket, mert ez az az időszak, ahol a gyerek tényleg gyerek lehet. Igyekszünk stresszmentesen átadni a tudást, hogy a tanulónak érthető és akár még szórakoztató is legyen a tanulás. Maximum öt órát tartunk ebben az időszakban egy nap, órák után pedig szakkörökön, sportokon és művészeti tárgyakon vehetnek részt a diákok. A tantárgyak, amelyeket elindítunk:

 • általános matematika
 • irodalom és nyelvtan (saját nemzet nyelvén)
 • angol (mint nemzetközi nyelv)
 • második nyelv (szabadon választható)
 • etika, etikett, kommunikáció és társadalomismeret
 • országismeret (mint kultúra és államfelépítés egyszerű, gyermek számára felfoghatóan)
 • testnevelés (mint választott sport, elkerülve azt, hogy a gyermek olyasmit csináljon, amit nem akar)
 • zene és rajz

Értelemszerűen a 6-10 esztendős gyermek szintjén mutatjuk be nekik ezeket a tárgyakat, csak általánosan, majd a későbbiekben egy kicsit eltávolodunk és a tényleges képzés szerint bővítjük az anyagokat.

A második szakaszban, vagyis 10-14 éves korig már bizonyos tárgyak kibővülnek, és újakat is beemelünk. Az új tárgyak:

 • konyhakémia (általános, nélkülözhetetlen ismeretek a kémiában)
 • konyhafizika (általános, nélkülözhetetlen ismeretek a fizikában)
 • általános földrajz (domborzat, ásványkincsek, térképismeret, stb.)
 • retorika (a kommunikáció továbbfejlesztése a szónoklattant kiemelve, valamint önértékelés)
 • informatika (általános ismeretek)

A megmaradt tárgyak kibővülve:

 • matematika (középszinten, részletesebben, de nem túlbonyolítva)
 • irodalom (saját nyelven)
 • nyelvtan (saját nyelven)
 • angol (magasabb szinten)
 • második nyelv (magasabb szinten)
 • etika, etikett és társadalomismeret (párhuzamot állítva a történelem tárggyal)
 • történelem
 • képzőművészet vagy zeneművészet (választható, akár egyszerre mindkettő)
 • sport
 • általános politika (gazdaságpolitika, a világ helyzete)

Noha számos új és átalakított tantárgy jelentkezett, így sem szeretnénk meghaladni a napi hat óraszámot. Úgy gondolom, hogy iskolánk kiválóan képes megbirkózni a feladattal, és minden dolgunk az, hogy a lehető legkényelmesebben osszuk szét az órákat, még így is hagyva némi szabadságot gyermekeinknek. A sport és művészeti tantárgyak már nem kötelezőek, viszont erősen ajánlottak egészségmegőrzés és szórakozás, valamint művelődés céljából. A választott tankört beleépítjük a diák órarendjébe.

Az utolsó szakaszban, 14-18 éves korig leginkább a vezetésre specializálódik a diák. Sokkal kiemelkedőbb szerepet kap a politika, melyet már nem általános, hanem tágított szinten tanulnak, valamint a nyelvek, retorika, mint kommunikáció és informatika, mint technikai sajátosságok bemutatása és alkalmazása. Háttérbe szorulnak a természettudományi tárgyak, a matematika és az irodalom, valamint nyelvtan, de még mindig megmaradnak, leginkább azért, hogy szinten tartsák a gyermek műveltségét és logikus gondolkodási képességét. A képzések elkülönülnek két szakaszra. Az első szekcióban a királyi családok gyermekei tanulnak, akiknél az etikát és műveltségi tárgyakat részesítjük előnyben, de itt sem hanyagolható el a politika. A második szekció a választott vezetőké, ahol a hangsúly a gazdasági ismereteken, kommunikáción és nyelveken van. Más eltérések nem találhatóak a két szak között.

Minden negyedik évben a tanulók egy szimulációs teszten vesznek részt, melynek lényege egy adott társadalmi vagy gazdasági probléma megoldása. Ha nem képesek kilábalni a helyzetből, el kell bocsátanunk őket. Az elbocsátás nem jelenti azt, hogy nincs jövőjük a világban, pusztán csak alkalmatlanok a vezetői feladatokra. Számos más, pompás karrier áll rendelkezésükre, mellyel szintén segítik a társadalmat, és mivel kiváló oktatásban részesültek, bármely más iskola szívesen fogadja őket. Az első négy év vizsgája roppant egyszerű, pusztán egy logikai tesztet kell kitölteniük a gyerekeknek, bemutatva, hogy mennyit sajátítottak el általános oktatásunkból. A második teszt egy fokkal összetettebb, korosztályuknak jobban megfelelő: együtt kell működniük társaikkal. Csak a közös, mindkét fél által ismert nyelven tudnak kommunikálni. Ezáltal felmérjük problémamegoldói képességüket, valamint azt, hogy mennyire képesek együtt működni másokkal. Az utolsó teszt során egy válságban lévő országot kell ismét felvirágoztatniuk. Ha a szimulált birodalom GDP-je az adott időn belül nem ugorja meg a kiadások mennyiségét, a diák elbukott. A tanulónak kötelező alkalmaznia politikai, gazdasági, retorikai és tárgyalói képességét, valamint muszáj együtt működnie más uralkodókkal. A végső szimuláció akár két évig is elhúzódhat.


Megvalósítás

Tanáraink a legkiválóbb és legértelmesebb emberei társadalmunknak: korunk tudósai, professzorai, művelt, visszavonult vezetők. Csak a megfelelő képzettséggel rendelkezőket vesszük fel, internetes (video chat) és személyes interjún is részt kell venniük, valamint egy gyakorló napon, és csak azután tudjuk ténylegesen alkalmasnak tekinteni őket. A jó tanár türelmes, megértő, tapintatos, tapasztalatokkal rendelkező, eltökélt, művelt, csak a kellő mértékben szigorú, visszafogott és jóindulatú. A diákokhoz megértéssel fordul, képes velük megértetni az anyagot, a lassabban haladókra pedig külön is szán időt, hogy felzárkóztassa őket. Még a legkiválóbb, legelitebb iskolákban is akadnak diákok, akik nem tudnak teljes erejükkel teljesíteni, így azoknak kell egy kis lökés.

A diákoknak, ha nem elég az iskolai képzés, akár egy mentort is biztosítunk, vagy akár ők maguk is felkereshetnek egyet. A mentorok általában idősebb családtagok, nagyszülők, akik rengeteg tapasztalattal és tudással rendelkeznek. Ezt csak azoknak ajánljuk, akik a királyi trónra pályáznak.


Egyéb programok és intézkedéseink

Iskolánk szervez határon túli tanulmányi kirándulásokat, ahol kontinensek távolságát lépjük át. Az európai vezetőjelöltek megismerhetik a demokratikus Amerikát, valamint az USA diákjai találkozhatnak az alkotmányos európai királyságokkal, de akár ellátogathatnak Ázsiába, Afrikába és Ausztráliába is. Cserediák programunk keretében a különböző nemzetségű gyermekek köthetnek barátságot egymással, fejlesztve nyelvtudásukat. Minden gyermek számára a második nyelv anyanyelvén beszélő tanulót küldjük, és levelező partnerekké, barátokká, később pedig politikai ellenfelek helyett, társakká válhatnak.

Képzésünkből összesen öt található a világon, minden kontinensen egy. A jövőben lehetséges, hogy ez a szám változni fog. Az otthonuktól távol eső tanulók kollégiumokban lakhatnak. A kollégiumok beosztása úgy történik, hogy az egymással szomszédos ország diákjai kerülnek egy épületbe. Minden országból általában öt-öt diák kerül be iskolánkba, de ez a szám mindig változhat. Így körülbelül 30-25 fő kerülhet egy kollégiumba, nincs konkrét nemi elkülönítés, de az emeleteket beosztjuk, hogy melyik tartozik a lányokhoz és melyik a fiúkhoz. A földszint az minden esetben közös. Az átjárást egy külső lépcsőház biztosítja, mely mindkét nem által használható. Az első emeleten a lányok foglalnak helyet, a másodikon a fiúk, a harmadik pedig néhány bent lakó tanár szobája, valamint egy másik közös, szabadidő helyiség.


Reméljük iskolánk felkeltette az érdeklődésüket, és ne felejtsék, hogy gyermekeik között lehet a világ egy új, csodás vezetője, csak nyitott szemmel kell járnunk! 

TANMENET
kidolgozók: Cservák Zoltán, Filep Noémi, Knittel Bettina, Murzsa Bianka

Király Iskola1-12. osztály

Életkor: 6-18 év

2016-2017. TANÉV

Évek A harmad anyaga Hogyan? A harmad mérésének tárgya
1-4. Nyelvek, művészetek, kommunikáció fejlesztése, sportok, kapcsolatok, egyénfejlesztés, matematikai és real képesség fejlesztés. Angol és egy választható, később több lesz, zenék, színházi előadások, csapatsportok, versestek, versolvasás és írás, közösségépítő játékok, önismeret fejlesztés, logikai játékok és matematika. Közöség felmérése, csapatok teljesítése,  kiszabaduló logikai szobák.
5-8. kommunikáció, természettudományi ismeretek : kísérlet- és tapasztalásközpontú, konyhakémia-típusú, alapismereteket adjon társadalmi ismeretek Beszéd tanítása, kémia, fizika, biológia, matematika, természetföldrajz (kísérlet- és tapasztalásközpontú, konyhakémia-típusú,alapismeretek) egy-egy év a természettudományoknak, történelem, természétetföldrajz, társadalomismeret Miniszterelnöki beszédek és hétköznapi természetismeret és tudás gyakorlati bemutattatása, a múltbeli politikai helyzetek megoldatása szimulációkban, ismeretek felmérése.
9-12. főként a társadalmi, kommunikációs ismeretek elmélyítése és történelem Specializáció érdeklődésnek megfelelően, szónoklattan és gazdaságföldrajz, országok kapcsolatának ismertetése, történelem Szimulációk, szimulációk, szimulációk.
 • Herb Sarolta (tanára: Hadikné dr. Végh Katalin)


KIDOLGOZÓ

A hagyományos értelemben vett király-iskolát - tehát a csupán egy réteget, csoportot (politikai elitet) képző intézményt- nem tartom ideálisnak.

Véleményem szerint egy társadalom egészének érdekei csak demokratikus rendszerben érvényesülhetnek, ezért úgy gondolom, hogy törekednünk kell ezen berendezkedés fejlesztésére, megőrzésére, meghonosítására (a világ bármely pontján). Ehhez azonban tudatos állampolgárokra és vezetőkre van szükség, egy olyan társadalmi attitűdre, melyben kiemelt szerepet kap a kritikai gondolkodás, a társadalmi szerep és felelősség vállalás, az empátia, a nemzeti és globális identitás.

Az általam felvázolt intézményrendszer tehát nem kizárólag a leendő politikai vezetők képzésére fókuszál, hanem célja, hogy az adott társadalom minden tagja részesüljön állampolgári nevelésben. Rendelkezzen azokkal a szociális és kognitív készségekkel, kompetenciákkal, melyek képessé teszik arra, hogy a jövőben éljen aktív és passzív választójogával, sikeresen töltse be szerepét a társadalomban.

Tervezetem elkészítésekor a mai magyar jogi viszonyokat/helyzetet/ környezet vettem figyelembe (általános választójog, nincs műveltségi cenzus, tankötelezettség korhatára 16 éves kor). Így megőrizve a magyar oktatási rendszer struktúráját, egy óvodai és egy általános iskolai tantervet állítottam össze. A változtatások elsősorban nem a tananyag tartalmát érintik, hanem az oktatás módszertanát, ezért a tanárképzés átdolgozását is javaslom.


Intézmény(rendszer) neve: közoktatás

Óvoda:

A hangsúly a szociális kompetenciák, készségek fejlesztésén van, azaz az empátián, együttműködésen (közös munka, közös döntés), elfogadáson, felelősség vállaláson, konfliktuskezelésen, kommunikáción, illetve a karakterépítésen.

Megvalósítás: Minden közös tevékenység kulcsa a megbeszélés! Egy csoport kb. 20 fős, két óvónővel és egy dajkával.

együttműködés, felelősség vállalás közös munka: Közös, hasznos (kézzelfogható, látványos eredménnyel járó) tevékenységek. Pl. az udvar rendbetétele, konyhakert gondozása, közös főzőcskézés, kézimunka, tárgyak, játékok készítése a csoport számára. A produktum később közösen használható, elfogyasztható.közös döntéshozatal: apró dolgokban (milyen filmet nézzenek, mit játszanak) megkérdezni a gyerekek véleményét, elbeszélgetni arról, hogy mi van, ha nem az adott gyerek akarata teljesül, a kompromisszumról.felelősség v.: külön feladatkörök gyerekenként, csapatonként, amely nélkül nem készülhet el a játék, tárgy, stb.
empátia,elfogadás Elsősorban meséken, történeteken, játékokon keresztül. (közös megbeszéléssel, mesékben az allegória feloldásával.) Ha a csoportban valamilyen konfliktus van, akkor rávilágítani minden résztvevő helyzetére, segíteni a másik megértését. https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/what-can-we-learn-from-a-box-of-crayonshttps://betuteszta.com/konyvek/orangyal-mesek-az-elfogadasrol
konfliktuskezelés, kommunikáció komm.: Kommunikációs készség fejlesztése nyelvi játékokkal, versekkel, dalokkal, szituációs játékokkal.konf.: Meséken keresztül, szituációs játékban, konkrét konfliktushelyzetekben. Nagy, csoportos megbeszélés arról, hogy ki hogyan érzi magát.
karakterépítés A többi kategóriában már leírtak mellett kreativitás fejlesztése, önálló gondolkodásra sarkallás.


Általános iskola, alsó tagozat:

A kerettantervet megtartva, csak apróbb változtatásokkal. Az osztályok létszáma 18-20, egy pedagógussal. Minden év során legalább egy, több tantárgyat magába foglaló projektmunka lebonyolítandó, melyet szöveges formában vagy osztályzattal értékelnek.

Magyar nyelv és irodalom Lényegében változatlan.
Matematika
Testnevelés és sport
Ének-zene Projekt- és csoportmunka-központú órák, mindenképpen kézzelfogható eredménnyel. A megszületett produktum hasznos a közösségre nézve, pl. iskola dekorálása, játékok készítése, bemutatóestek összeállítása.
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat
Környezetismeret Gyakorlati órák (pl. közeli park rendben tartása, konyhakert gondozása, szemétszedés a környéken)
Erkölcstan Heti egyszeri erkölcstan helyett én és a világ vagy egyén és közösség heti 3 órában. Célja, hogy közösségépítő feladatokkal és játékokkal, illetve a közös élettér (osztályterem) formálásával, biztonságos közeggé tegye az osztályt és az iskolát. Emellett foglalkozik a közösségben és a társadalomban betöltött szereppel, és a már óvodában fejlődésnek induló szociális készségek továbbfejlesztésével. Az itteni beszélgetések feladata, hogy elgondolkodtassanak, és segítsék a diákot egy saját erkölcsi rendszer kialakításában. Az óra keretei között beszélnek a diákokat esetlegesen érintő egyéni vagy globális problémákról is (pl. válás, szegénység, diszkrimináció). A tanár elsősorban, mint pedagógus, moderátor van jelen, így nem szaktanárként is tarthat órát.Használandó módszerek:●      szituációs játékok●      csoportos beszélgetések (esetleg órán megnézett film vagy könyv kapcsán)●      drámapedagógiai elemek●      előadók meghívása (pl. Amnesty International Ellenség óra vagy Barna hajnal óra, külsős pszichológus foglalkozása)●      kézműves feladatokMintaanyagok:https://betuteszta.com/konyvek/azt-mondtak-valnakhttp://www.amnesty.hu/emberi-jogi-oktatas/kepzeseinkrol


Általános iskola, felső tagozat

Magyar nyelv és irodalom A történelem anyaggal szinkronban.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Csak történelem, társadalmi és állampolgári nélkül, azonban minden évben sor kerül közös projektmunkára Probléma központú oktatás, kritikai gondolkodásra sarkall.
Matematika lényegében változatlan.
Erkölcstan Erkölcstan helyett társadalmi és állampolgári ismeretek heti 3 órában, a történelem anyag ehhez kapcsolódó része itt.  Módszertana hasonló az én és a világ óráéhoz, de az interaktív megközelítés mellett nagy hangsúlyt fektet a faktuális tudásra is. Falus Katalin és Jakab György tanterve alapján. (http://agapealapitvany.org/?page_id=906)
Természetismeret Az eredeti struktúrában, közös projektekkel.
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene Projekt- és csoportmunka-központú órák, mindenképpen kézzelfogható eredménnyel. A megszületett produktum hasznos a közösségre nézve, pl. iskola dekorálása, használati tárgyak készítése, bemutatóestek összeállítása.
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat
Informatika Lényegében változatlan.
Testnevelés és sport
Dráma és tánc / hon- és népismeret Hon és népismeret a társadalmi és állampolgári ismeretek keretein belül, dráma és tánc heti egyszer, a többi művészeti órához hasonlóan.
Osztályfőnöki Feladata a közösségszervezés, karakterépítés.