ÖRKÉNY SZÍNHÁZ
Online jegy vásárlás
2020
<
SZEPTEMBER
>

NŐNYUGAT

Bíró Kriszta- Mácsai Pál     Örkény István Színház Thália

Fehér Elephant, 2011. január

NYUGAT: Micsoda töménysége a tehetségnek,  mennyire különböző egyéniségek és társaságukban: Micsoda Nők! Ebben a körben, a hírességek trófeáira vadászó Schlepp-csajok is is osztályon felüli tehetségek voltak, de több esetben inkább zsenik.

Bíró Kriszta hatalmas empátiával élte újra az életkalandokat, a levelezésekből, emlékezésekből csalhatatlan érzékkel emelte ki a legizgalmasabb momentumokat, mindig megtalálva a drámai magot,a színpadképes konfliktusokat, a karaktereket velősen megjelenítő ki-jelentéseket. Móricz szerelmi epekedése Holics Janka után nemsokára veszett menekülés-bevált,  színésznő-szerelmének szépségénél is többet ér neki a kis árvalány sztori-szállító képessége. A hölgyek dühös kölcsönösséggel utálkoznak, egymás írói vénáját is csak hevesen irigykedve ismerik el. A tengernyi anyagból kikristályosított idézeteket Bíró Kriszta ki-váló dramaturgiával építette epikus cselekménnyé, az urak és nőik váltakozva szólnak, sokszor ellentmondó véleményeket ütköztetve. Kerekes Viktória a töprengő Móricz magyar hangja, de átkozódó Szabó Dezsőként, hátrafeszített nyakkal az elnémító gégemetszésig is eljut. A szellem arisztokratái még az igaziaknál is többet megengedhettek maguknak a konvenciók felrúgásában, röhejes bohózatok, félelmetes játszmák zajlanak köztük. Babits,aki nem meri Csinszkát megtartani, Szabó Lőrinc nevű albérlőjétől alkudja feleséggé annak menyasszonyát, de Böhm Aranka cselvetései is megérnek egy misét, Adytól Karinthyn át a derék  Déry Tiborig. Mindez töretlen tempóban,  parázs feszültségben  elevenedik meg a fantasztikus színésznői elementáris ötös fogat játékában.

A háztájiba szorított Kaffka Margit Für Anikó keserű hangján szól, mely Szabó Lőrincként árnyaltan ingatag. Schlesinger-Harmos Ilona vibráló egyénisége Hámori Gabriella megformálásában maradéktalanul érvényesül, nincs szükség azonban a dinamikai szélsőségekre, a Csibe-levél pregnáns tolmácsolása bizonyítja: enélkül is lenne elég átütő erő. Zenei kíséretként, amely tagol, ellenpontoz, kiemel és összeköt, Szalai András cimbalomjáték a Couperin mellett az ifjú kortárs Kákonyi Árpád érzékletes passzázsaival operál. De hallunk közben "költőnő a konyhában" jeligéjű versezetet, egyszer meg ötszólamú motettát is.

Csinszka tizenhat évesen írt levele,s amely a zseniális rafinéria gyöngyszeme, Bíró Kriszta ironikus felhangjaival lenyűgöző, a színésznő a haláltábori visszaemlékezések tétova idézése közben, a rettenet abszurditását átélve sírja el magát. Ebben a jelenetben az emblematikus színésznagyság, Lázár Kati arcán a halálfélelem rajzolódik ki, némasága monumentális mementóként hasít, megkoronázva az addig tőle hallott, felejthetetlen intenzitású mondatokból épült kolosszális alakítást.

Micsoda életek! Micsoda figurák!  - Micsoda este! - Micsoda Színház!!!