ÖRKÉNY SZÍNHÁZ
Online jegy vásárlás

Fehér Elephánt - Tóték

 

topptipp.hu – Fehér Elephánt

2013. március 14.

Kazimir Károlytól Vidnyánszky Attiláig ível Örkény darabjának sikerszériája, ez a bemutató azonban egészen más, egy egészen új színmű. 

Gáspár Ildikó, az eredeti novella mondataival hatványozva a dialógusokat, kongeniálisan fokozva az abszurditást,  lehetőséget ad kortársibb stílus megszólaltatására.  A négy székre redukált díszlet  Schimmelpfennig Arab éj-szakáját idézi, Mácsai Pál rendezésében  az ülve gubbasztó narráció, a gesztusjáték és a hagyományos párbeszédek szintézise teremtődik meg.  Öten adnak tucatnyi szerepet, az abszurd komikum, minden ambivalenciát összebékítő, korszerű stílusában.  Pogány Judit egykedvűen éli a fenyőillatú eseménytelenség mindennapjait,  az elhurcoltmozisokat még csak  "szegény Bergerék"-nek sem emlegeti,  csak "a távoli Oroszországban"katonáskodó fiáért tesz meg mindent. 

 

"Mélyen tisztelt őrnagy úr! - mondta Tót",  Csuja Imre  a kétféle hangvételt magától érte-tődő természetességgel egyesíti,  erőteljes plaszticitással a kimunkált stilizáltság magassá- gába emelve a naturális figurát.  Mesteri, ahogy dühöng, ahogy megalkuszik,  ahogy vissza- nyeri emberi méltóságát.  - És hogy tud  elkámpicsorodottan álmos lenni...  Ha a körülmé-nyek úgy diktálják, tojásnyi elemlámpával a szájában énekel, a színészi nagyság fároszaként világítva a világháború sötétjében. Szállóigévé vált már az "édes Lajosom", de a prózából még erősebb motívumok kerültek be. Tót álmosságában szivarozásnak véli a levesevést, szájjal beszürcsöl, orrán át meg elégedet-ten fújja ki Mariska híres grízgaluskáját. 

 

A trafóház árnyéka ároknak tűnik, akkor is átugorják, amikor nem vetül az útra, fantasztikus truváj:  Mácsai a szereplők araszoló ujjaival játszatja el a groteszk szituációt.  Ficza István  Gyuri postásként nyálát lengeti  az artézi kút víztükre felett, papként kenetes, rádiójával narrátorkodik, ezüstös fülbevalóival csábítóanérzékelteti Gizy Gézáné csecse becsét.  Mint mindenki,  ő is elbűvölően énekli a háborúsévek slágereit, a "Minden elmúlik egyszer"-től, az őrnagy pusztulását előre vetítő Szomorúvasárnap-ig. Baljós komikumú pillanat, amikor a kattogva dobozoló bábúk bejövetelét az V. szimfónia beethoveni ta-ta-ta tááá-ja jelzi.

 

A realitástól stilizáltba szublimált nagyszerű figurák közül  Takács Nóra Diána kislánya emel-kedik ki.  Nem kell bakfis-pipiskedés, nincsenek befelé forduló tétova lábfejek,  az érzelmireagálások, a százarcú mimika, a szuggesztív színészi jelenlét hitelesíti az emblematikus ala-kitást. Kacéran hátraveti a fejét, felrobbantott toronyként roskad össze, mindig a legjobbpillantban szólal meg,  az utánzó színészettel szemben,  a megjelenítő átélés magasabbren-dűségét bizonyítja. 

 

A démoni Latinovits, az atlétikusan bekattant Trill Zsolt után,  Epres Attila őrnagya szmo-kingosan civil, akár a budiszippantós  ex-ügyvéd is lehetne, a magasban ringatózó WC-desz- kán állongva  transzcendens mámorban mereng,   gesztusai elegánsak,  modora polírozott. Dehogyis gonosz ő, csupán egyedülvalónak képzeli igazát.  A front mögött, partizánveszély ürügyén, lemészárolva apraját-nagyját, falvakat gyújtott fel, esténként pedig gondos kimu-tatást készített a megölt emberekről, lerombolt házakról. Ég a keze alatt a munka! Sepercnyugta nincs, életeleme a harc, a mozgás, az aktivitás. Kerek körmondatokkal ámít, egyszerűen emészthető magyarázatokat ad,  csikorgó mosolyából  a győztes középszer hiú elégedettsége sugárzik.  Diktátorok között  a legveszélyesebb fajta!!! 

 

Megismered?  - Vágod?!? ...Vagy dobozolsz tovább?